Blog post

Komunikat KDR

31 grudnia 2018MOPS

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje że: od dnia 01.01.2019 r. będzie przysługiwać prawo do posiadania Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny rodzicowi lub małżonkowi rodzica, którzy mają lub mieli co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej, transportowej, w księgarniach, sklepach, w opłacie paszportowej i w innych ulgach. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).

Lista partnerów oraz szczegóły ich oferty skierowanej do rodzin wielodzietnych są dostępne i na bieżąco aktualizowane na stronach:

www.empatia.mpips.gov.pl i www.rodzina.gov.pl

Żeby otrzymać Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek wraz z oświadczeniem, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci (z podaniem peseli dzieci) oraz, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

Od 02.01.2019 r. wnioski będzie można pobierać i składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – w Dziale Świadczeń Społecznych, ul. Kilińskiego 2, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 16:00. Telefon: 71/757 09 34

Danuta Szczepanik
Dyrektor MOP

Poprzedni wpis Kolejny wpis
Zmień rozmiar czcionki