Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń wychowawczych R.500+ na nowy okres zasiłkowy 2019/2021 będą przyjmowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Kilińskiego 2, Oleśnica w godzinach: 7.30-15.30

27 czerwca 2019Agnieszka Miecznik

           

 

UWAGA!

Terminy składania wniosków okres zasiłkowy 2019/2020

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń wychowawczych R.500+ na nowy okres zasiłkowy 2019/2021 będą przyjmowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Kilińskiego 2 ,Oleśnica w godzinach: 7.30-15.30

W Dzienniku Ustaw z dnia 17 maja, pod pozycją 924 opublikowana została ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zakładająca m.in. że świadczenie to przysługiwać będzie na każde dziecko bez względu na dochód, do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wnioski przez internet będzie można składać już od 1 lipca 2019 r., przez rządowy portal Emp@tia, Portal Usług Elektronicznych PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną, czyli strony internetowe banków. W tradycyjnej formie papierowej wnioski będą przyjmowane przez MOPS Oleśnica ul. Kilińskiego 2 , w godz. 7.30 – 15.30 od dnia 1 sierpnia 2019 r.

Aby otrzymać wyrównanie świadczenia wychowawczego od m-ca lipca 2019 r. należy złożyć wniosek na wszystkie dzieci do 30 września 2019r

 Złożenie wniosku po 30 września 2019 r. oznaczać będzie przyznanie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku, czyli bez wyrównania za miesiące minione, tj. lipiec i sierpień.

Uwaga!

Najbliższy okres zasiłkowy będzie dłuższy. Rodziny, które złożą wnioski od 1 lipca 2019 r., mają zagwarantowane wypłaty do końca maja 2021 r. czyli przez 23 miesiące. Rodzice po raz kolejny będą składać wnioski o 500+ dopiero w lutym 2021 r. (na okres zasiłkowy 1 czerwca 2021 – 31 maja 2022 r.).

Złożenie wniosku na wszystkie dzieci w okresie:

  • lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
  • we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
  • w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
  • w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020  r.
  • od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.( Dz. U. z 2016 r. poz. 195)

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń  Programu Dobry Start na rok szkolny 2019/2020 będą przyjmowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Kilińskiego 2 ,Oleśnica w godzinach: 7.30-15.30

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.

 Wnioski złożone po upływie terminu składania pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 będą przyjmowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Kilińskiego 2 ,Oleśnica w godzinach : 7.30-15.30

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.”, W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.”; ( art. 26 ustawy o świadczeniach rodzinnych ,Dz.U. z 2015r. , poz .114 z późn. zm. )

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2019/2020 będą przyjmowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Kilińskiego 2 ,Oleśnica w godzinach: 7.30-15.30

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.”,

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.”,. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku ( art.20 ust.3-8 ustawy)

Poprzedni wpis Kolejny wpis
Zmień rozmiar czcionki