Stypendia i zasiłki szkolne 2017-2018

31 sierpnia 2017MOPS

Informujemy, że w Dziale Świadczeń Społecznych przy ulicy Kilińskiego 2, w pokoju numer 4
w godzinach od 8:00 do 16:00, można pobierać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla
uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (tel. 71/757 09 34).

Wnioski będzie można również pobierać bezpośrednio ze strony internetowej:
http://www.mops.olesnica.gov.pl.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego wraz z kompletem dokumentem składa się w dniach
od 1 września do 15 września 2017 r. – w Dziale Świadczeń Społecznych w Oleśnicy, przy ul. Kilińskiego 2 ( w pokoju nr. 4)
W przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.

 

Poprzedni wpis Kolejny wpis
Zmień rozmiar czcionki