Blog post

Nabór uczestników do Dziennego Domu SENIOR+ w Oleśnicy

6 czerwca 2018MOPS

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLEŚNICY

OGŁASZA NABÓR UCZESTNIKÓW

DO TWORZONEGO W OLEŚNICY DZIENNEGO DOMU SENIOR+.

NABÓR TRWAĆ BĘDZIE od dnia 6 czerwca 2018 roku do 31 lipca 2018 roku

Celem utworzenia Dziennego Domu jest poprawa sytuacji życiowej osób samotnych i niesamodzielnych poprzez zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług.

Dzienny Dom Senior+ siedzibę swoją będzie miał w odremontowanym, dobrze wyposażonym budynku starego szpitala w Oleśnicy przy ul. Armii Krajowej 2. Prowadzony będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy w ramach Wieloletniego Programu Senior+ na lata 2015-2020.

Uczestnikami zajęć w Dziennym Domu mogą być osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+, zarówno kobiety i jak mężczyźni, będący mieszkańcami miasta Oleśnica, które ze względu na wiek wymagają wsparcia w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Zakłada się objęcie wsparciem 60 osób.

Będą oni mogli korzystać z wszechstronnego wsparcia, a zakres świadczonych usług będzie w szczególności obejmować:

  • Obiad oraz warunki do wspólnego przygotowywania posiłków;

  • Zajęcia o charakterze edukacyjnym i kulturalnym oraz terapię zajęciową;

  • Zajęcia w zakresie aktywności ruchowej

  • Spotkania o charakterze integracyjnym i międzypokoleniowym.

Placówka funkcjonować będzie w dni powszednie, od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie. Korzystanie z usług Dziennego Domu oraz obiadów będzie częściowo odpłatne. Opłata ta będzie zależna od wysokości dochodu uczestnika, zgodnie z wydaną decyzją administracyjną. Czynność ta będzie poprzedzona rodzinnym wywiadem środowiskowym przeprowadzonym przez pracownika socjalnego.

Zgodnie z załączonym regulaminem rekrutacji uczestników, o wyborze uczestników decydować będzie sytuacja mieszkaniowa (w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby zamieszkujące samotnie), dochodowa (pierwszeństwo dla osób o najniższym dochodzie) i zdrowotna (brak przeciwskazań do udziału w zajęciach rehabilitacyjnych). W przypadku, gdy placówka nie będzie dysponowała wolnymi miejscami, osoba zakwalifikowana zostanie wpisana na listę osób oczekujących.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach realizowanych w Dziennym Domu Senior+ zapraszamy do składania Formularza Zgłoszeniowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego 13 (pokój nr 1 i 4) w godzinach 8:00 – 16:00 w dni powszednie, od poniedziałku do piątku.

Druk formularza jest dostępny na stronie internetowej miasta Oleśnica www.olesnica.pl oraz www.mopsolesnica.gov.pl, www.mops.olesnica.bip-e.pl a także w MOPS Oleśnica przy ul. Wojska Polskiego 13 (pokój nr 1 i 4) oraz w siedzibie ośrodka przy ul. Kilińskiego 2 (sekretariat) w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.


Więcej informacji można uzyskać

osobiście w MOPS Oleśnica lub telefonicznie pod numerami:

71/ 721 89 00 lub 71/ 721 89 01

Poprzedni wpis Kolejny wpis
Zmień rozmiar czcionki