Wdrożenie nowego modelu organizacyjnego w Miejskim Ośrodku w Oleśnicy – reorganizacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Projekt pt. „Wdrożenie nowych rozwiązań organizacyjnych w MOPS w Oleśnicy” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

Okres realizacji projektu: 2018-03-01 – 2019-09-30
Całkowita wartość projektu: 395 000,00 zł;
Kwota dofinansowania: 395 000,00 zł;

DLA KOGO JEST PROJEKT?
Projekt realizowany jest dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

CO ROBIMY?
Zmieniamy organizację pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej: oddzielamy zadania administracyjne oraz wykonywanej pracy socjalnej oraz świadczenia usług socjalnych.

PO CO TO ROBIMY?
Chcemy poprawić jakość, skuteczność oraz efektywność pomocy społecznej świadczonej na rzecz mieszkańców gminy miejskiej Oleśnica.

Zmień rozmiar czcionki