Senior +

Projekt „Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+ w Oleśnicy” realizowany jest w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

Okres realizacji: 2018-06-01 – 2018-11-30;
Całkowita wartość: 100 000,00 zł;
Kwota dofinansowania: 80 000,00 zł.
Liczba uczestników: 60

DLA KOGO JEST PROJEKT?
Projekt jest dla osób w wieku powyżej 60 roku życia.

CO ROBIMY?
Otwieramy placówkę dziennego pobytu dla seniorów – Dzienny Dom „Senior+” o powierzchni ponad 350 m 2. Mamy tam:
 pomieszczenie klubowe z biblioteczką i prasą, wyposażone w sprzęt RTV,
 komputer z dostępem do internetu,
 pomieszczenie do odpoczynku,
 pomieszczenie do terapii indywidualnej oraz poradnictwa,
 gabinet rehabilitacji,
 pokój do prowadzenia warsztatów tematycznych.
Będziemy tam robić m.in:
 warsztaty teatralne, wokalne i instrumentalne, kulinarne i inne warsztaty tematyczne,
 występy sceniczne (np. wieczór poetycki, koncerty dla grup seniorów),
 gimnastykę usprawniającą, choreoterapię, pilates i inne zajęcia usprawniające ruchowo,
 rehabilitację,
 terapię zajęciową,
 biblioterapię.

PO CO TO ROBIMY?
Chcemy, by osoby starsze mogły aktywnie spędzać czas, jednocześnie dbając o swoje zdrowie.

Zmień rozmiar czcionki