Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – becikowe

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – BECIKOWE

Przysługuje:                                                                                                                 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka matce lub  ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód na osobę  w rodzinie nie przekracza kwoty 1 922,00 zł.

Wniosek składa się  w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu(zasady tej nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka a także do osób, które przysposobiły dziecko.

Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położna.

Wysokość zapomogi to 1000,00 zł na jedno dziecko

 

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka 

 
Wysokość dodatku – 1000,00 zł jednorazowo. 

  • Dodatek ten przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.
  • W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko.
  • Dodatek przysługuje, po przedstawieniu zaświadczenia wystawionego przez lekarza lub położną  potwierdzającego pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu – ten wymóg dotyczy tylko biologicznych rodziców dziecka.
Zmień rozmiar czcionki