Jak złożyć wniosek „rodzina 500+” online

Wniosek o świadczenie  wychowawcze składa się raz w roku chyba, że nastąpi jakaś istotna zmiana np. urodzi się kolejne dziecko, bądź ktoś w rodzinie straci pracę i teraz mógłby pobierać świadczenie także na pierwsze dziecko, zawsze może złożyć kolejny wniosek. Można to zrobić przez Internet, tj. za pośrednictwem: ministerialnej Platformy Usługowo – Informacyjnej „Emp@tia”, banków krajowych np. PKO, WBK, oraz ePUAP, lub osobiście. Osoby ubiegające się o świadczenie na pierwsze dziecko, powinny udokumentować sytuację dochodową dołączając  do wniosku wszystkie odpowiednie dokumenty, np.: oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych, dokumenty potwierdzające uzyskanie/utratę dochodu. Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie 500+ nie wie jakie dokumenty dołączyć do wniosku, zawsze może zadzwonić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i się dopytać .W przypadku, gdy rodzina ubiega się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci, nie musi dostarczać żadnych dokumentów odnośnie dochodu.

W okresie zasiłkowym 2016/2017 decyzje były wyjątkowo przyznawane od 01.04.2016 do 30.09.2017, ten nie typowy okres był spowodowany, wejściem świadczenia 500+ w życie właśnie od 01.04.2016 r. Natomiast w kolejnych latach decyzje będą wydawane zgodnie z art. 18 ust.1. Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego[1]. Ważne jest oczywiście, w jakim miesiącu wniosek o świadczenie wychowawcze zostanie złożony na kolejny okres rozliczeniowy, aby nie było przerw w wypłatach wniosek należy złożyć najlepiej od 1 sierpnia do 31 sierpnia. W przypadku, gdy osoba złoży wniosek w okresie od 1 września do 31 września, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku, a gdy osoba ubiegająca się złoży wniosek w okresie od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia od października nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia tego roku. W przypadku złożenia wniosku w listopadzie, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od listopada, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 31 stycznia, a gdy w grudniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od grudnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do końca lutego. Jeśli w przypadku złożenia kompletnego wniosku w styczniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od stycznia, a wypłata przyznanego świadczenia również nastąpi najpóźniej do końca lutego, a od lutego wnioski będą rozpatrywane na bieżąco.

Zmień rozmiar czcionki