Senior+ 2018

Projekt „Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+ w Oleśnicy” realizowany jest w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

Okres realizacji: 2018-06-01 – 2018-11-30;
Całkowita wartość: 100 000,00 zł;
Kwota dofinansowania: 80 000,00 zł.
Liczba uczestników: 60

DLA KOGO BYŁ PROJEKT?
Projekt zrealizowany został na rzecz osób w wieku powyżej 60 roku życia.

CO ZROBILIŚMY?
Otworzyliśmy placówkę dziennego pobytu dla seniorów – Dzienny Dom „Senior+” o powierzchni ponad 350 m 2. Mamy tam:
Ø pomieszczenie klubowe z biblioteczką i prasą, wyposażone w sprzęt RTV,
Ø komputer z dostępem do Internetu,
Ø pomieszczenie do odpoczynku,
Ø pomieszczenie do terapii indywidualnej oraz poradnictwa,
Ø gabinet rehabilitacji,
Ø pokój do prowadzenia warsztatów tematycznych.
Robimy tam m.in:
Ø warsztaty teatralne, wokalne i instrumentalne, kulinarne i inne warsztaty tematyczne,
Ø występy sceniczne (np. wieczór poetycki, koncerty dla grup seniorów),
Ø gimnastykę usprawniającą, choreoterapię, pilates i inne zajęcia usprawniające ruchowo,
Ø rehabilitację,
Ø terapię zajęciową,
Ø biblioterapię.

PO CO TO ZROBILIŚMY?
Chcemy, by osoby starsze mogły aktywnie spędzać czas, jednocześnie dbając o swoje zdrowie.

Zmień rozmiar czcionki