Senior+ 2019

Projekt „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+” zrealizowany został w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

Okres realizacji: 2019-03-01 – 2019-12-31;

Całkowita wartość: 405 400,00 zł;

Kwota dofinansowania: 162 000,00 zł.

Liczba miejsc: 60

DLA KOGO BYŁ PROJEKT?
Projekt zrealizowany został na rzecz osób w wieku powyżej 60 roku życia.

CO ZROBILIŚMY?
W ramach projektu finansowane było funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+” w zakresie:

  • rehabilitacji z elementami edukacji w zakresie codziennej aktywizacji fizycznej
  • terapii zajęciowa
  • warsztatów kulinarnych
  • warsztatów muzycznych
  • warsztatów z profilaktyki, promocji zdrowia, wizażu i dietetyki
  • udziału w wydarzeniach kulturalnych
  • tematycznych warsztatów międzypokoleniowych
  • edukacji technologicznej
  • biblioterapii
  • organizacji wycieczek krajoznawczych

PO CO TO ZROBILIŚMY?
Chcemy, by osoby starsze mogły aktywnie spędzać czas, jednocześnie dbając o swoje zdrowie.

Z JAKIM EFEKTEM?

Zadania finansowane z dotacji w ramach Programu SENIOR+ pomogły uczestnikom zachować sprawność fizyczną, urodę, możliwość aktywnego życia. Umożliwiliśmy spełnienie marzeń z młodości, odnalezienie i rozbudzenie ukrytych potrzeb, możliwości i zainteresowań. Dotacja stała się swojego rodzaju „biletem” do odkrywania i poznawania siebie. Pozwoliła lepiej poznać smaki świata, podróże,  sposoby zdrowego trybu życia, być bliżej natury, zająć się modą i urodą, poznać metody i sposoby zdrowego stylu życia, zredukować smutek, poczuć radość życia.

Zajęcia były odpowiedzią na potrzeby seniorów, dały im odczuć i zaangażować swoje doświadczenia i mądrość życiową.

Zmień rozmiar czcionki