Fundusze Europejskie
Strona główna/MOPS/Ogłoszenia/Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy

5 Stycznia 2022

W związku z wejściem w życie z dniem 4 stycznia2022r  ustawy z dnia 17 grudnia 2021r o dodatku osłonowym (Dz.U.z2022 poz.1 ze zm), od m-ca stycznia 2022r. mieszkańcy Miasta Oleśnicy mogą składać wnioski o przyznanie dodatku osłonowego, wprowadzonego w ramach rządowej tarczy antyinflacyjnej. Wnioski można złożyć przez Internet, za pomocą poczty lub osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnicy. Dodatek osłonowy zastąpi dotychczasowy dodatek energetyczny. Nowe świadczenie ma zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić je przed tzw. ubóstwem energetycznym. Wypłacane świadczenie ma być odpowiedzią na szczególne problemy niektórych gospodarstw domowych związane ze znaczącym wzrostem cen towarów i usług, zwłaszcza cen energii elektrycznej i paliw

Przyznanie dodatku osłonowego będzie uzależnione od spełnienia określonego kryterium dochodowego, wynoszącego:

  • w gospodarstwie jednoosobowym maksymalnie 2 100 zł miesięcznie,
  • w gospodarstwie wieloosobowym maksymalnie 1 500 zł miesięcznie na osobę.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia - według zasady „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość  dodatku, ustalona według tej zasady będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

  • gospodarstwo jednoosobowe - 400/500 zł*
  • gospodarstwo 2-3 osobowe - 600/750 zł*
  • gospodarstwo 4-5 osobowe - 850/1 062,50 zł*
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe - 1 150/1 437,50 zł*

*Podane wyższe kwoty dotyczą gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi - wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wnioski o dodatek osłonowy można złożyć do 31 października 2022 r. Wymagane dokumenty należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 1356-400 Oleśnica.        Osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym mogą składać wnioski przez Internet, np. za pomocą platformy ePUAP.

Zgodnie z zapisami ustawy informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie wysyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej.

Ustawa stanowi, iż osoby, które złożą wniosek do 31 stycznia 2022 otrzymają środki w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Natomiast złożenie wniosku pomiędzy 1 lutego a 31 października skutkować będzie jednorazową wypłatą całości świadczenia w terminie do 2 grudnia 2022 r. W myśl ustawy wnioski złożone po 31 października nie będą rozpatrywane.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2022-01-05 Wniosek o dodatek osłonowy.pdf
ilość pobrań: 1154
Wniosek o dodatek osłonowy.pdf 413.74KB zobacz

do góry