Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy

  1. Wojska Polskiego 13

56-400 Oleśnica

Tel. 71/721-89-00
fax. 71/398-46-33
e-mail: sekretariat@mopsolesnica.gov.pl

Dział Świadczeń Społecznych

  1. Kilińskiego 2

56-400 Oleśnica

Tel. 71/757-09-30

Centrum Usług Społecznych

  1. Armii Krajowej 2

56-400 Oleśnicy

Świetlica Środowiskowa „Bratnia Dłoń”

  1. Bratnia 3

56-400 Oleśnica

Tel. tel. 71 733 95 16 / 530 930 432

Klub Młodzieżowy „Mikser”

  1. Lwowska 3/2, I p.

56-400 Oleśnica

Tel. 791 455 952

e-mail: klubmikser@gmail.pl

MOPS, UL. WOJSKA POLSKIEGO 13
Numery z zewnątrz Numery wewnętrzne Nr pokoju Dział
71/ 721-89-01 201 1 Usługi opiekuńcze
71/ 721-89-02 202 2 Pracownicy socjalni
71/ 721-89-03 203 3 Pracownicy socjalni POKL
71/ 721-89-00 200 4 SEKRETARIAT
71/ 721-89-06 206 6 Sekcja świadczeń
71/ 721-89-07 207 7 Koordynator/Asystenci Rodziny
71/ 721-89-09 209 9 Księgowość
71/ 721-89-10 210 10
71/ 721-80-40 240 11 Pracownicy socjalni
71/ 721-89-04 204 12 Kadry
71/ 721-89-12 213 13 Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej
71/ 721-89-13 214 13 Pracownicy socjalni
71/ 721-89-05 205 14 Pracownicy socjalni
71/ 721-80-41 241 15 Pracownicy socjalni

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH, UL. KILIŃSKIEGO 2

71/ 757-09-30 230 1 Sekretariat
71/ 757-09-31 231 1 Świadczenia Rodzinne
71/ 757-09-32 232 2 Świadczenia Wychowawcze R500+
71/ 757-09-33 233 3 Fundusz Alimentacyjny,

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

71/ 757-09-34 234 4 Karta Dużej Rodziny, Stypendia
71/ 757-09-35 235 5 Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych
71/ 757-09-36 236 FAX
Zmień rozmiar czcionki