Fundusze Europejskie
Strona główna/Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna ma na celu wspierać osoby i rodziny w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych. Sytuacji, które przewyższają możliwość samodzielnego uporania się z ich trudem. Wsparcie oferowane jest w formie finansowej, rzeczowej oraz usług.
Pomoc społeczna kierowana jest do osób o niskich dochodach oraz pozbawionych dochodu jej głównym celem jest wsparcie prowadzące do zaspokojenia niezbędnych potrzeb zapewniających godne życie.

do góry