Fundusze Europejskie
Strona główna/MOPS/Ogłoszenia/Konsultacje Strategii Rozwiązywania Problemów (..)

Konsultacje Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Oleśnicy na lata 2023-2029

18 Listopada 2022

Co konsultujemy?

Konsultujemy projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Oleśnicy na lata 2023 - 2029. Jest to dokument, w którym zawarte są najważniejsze kierunki działań związanych ze wsparciem osób i rodzin mieszkających w Oleśnicy. Strategia jest materiałem wyjściowym do opracowania i finansowania programów i projektów z zakresu polityki społecznej Miasta w latach 2023 - 2029.

Dzięki realizacji Strategii zapewnimy wsparcie dopasowane do potrzeb osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, upowszechnimy wśród Mieszkańców informacje dotyczące sposobów rozwiązywania problemów i zadbamy o dobry wizerunek pomocy społecznej. 

Nad dokumentem pracował zespół złożony z pracowników Gminy Miasto Oleśnica, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy, placówek oświatowych, placówek ochrony zdrowia, samorządowych instytucji kultury oraz ekspertów związanych z instytucjami powiatowymi i organizacjami pozarządowymi.

Po co i o co pytamy?

Pytamy, by poznać opinię mieszkańców Miasta na temat celów i kierunków działań ujętych   w Strategii:

Pomoc dla osób w trudnej sytuacji:

 • wsparcie osób i rodzin w tym min. znajdujących się w kryzysach psychicznych, doświadczających przemocy, borykających się z problemami opiekuńczo - wychowawczymi;
 • wsparcie osób z niepełnosprawnościami, seniorów i ich rodzin;
 • wsparcie aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców, w tym również migrantów;
 • wspieranie działalności organizacji pozarządowych
 • rozwój działań wspierających rozwiązywanie problemów społecznych, w tym m.in. poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych i warunków ich realizacji, upowszechnienie informacji o ofercie wsparcia oraz rozwój współpracy wielosektorowej

 Solidarność społeczna:

 • przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym;
 • profilaktyka zdrowotna;
 • przeciwdziałanie nierównościom społecznym;
 • osłabienie stereotypów związanych z pomocą społeczną;
 • zachęcenie do skorzystania z pomocy osób i rodzin, które ukrywają problemy społeczne (np. przemoc, uzależnienia, problemy opiekuńczo - wychowawcze).

Podczas konsultacji chcemy:

 • zebrać opinie na temat przygotowanego projektu Strategii
 • znaleźć nowe pomysły i rozwiązania, które pozwolą na jak najlepsze dopasowanie zaproponowanych zapisów do potrzeb i oczekiwań osób mieszkających w Oleśnicy

Jak można wziąć udział w konsultacjach?

W konsultacjach można wziąć udział poprzez przesłanie uwag i propozycji na adres w terminie od 18 do 25 listopada 2022 r., do godziny 12:00.

Co po konsultacjach?

Po zakończeniu konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie z ich przebiegu i wyników, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag. Następnie projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Oleśnicy na lata 2023 - 2029 zostanie przekazany Radzie Miasta Oleśnicy.

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2022-11-18 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Oleśnicy.pdf
ilość pobrań: 253
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Oleśnicy.pdf 1.97MB zobacz
pdf 2022-12-02 Raport z konsultacji społecznych.pdf
ilość pobrań: 103
Raport z konsultacji społecznych.pdf 259.19KB zobacz

do góry