Fundusze Europejskie
Strona główna/MOPS/Ogłoszenia/Zwrot podatku VAT na gaz ziemny zakupiony w 2023 roku

Zwrot podatku VAT na gaz ziemny zakupiony w 2023 roku

24 Stycznia 2024

Odbiorcy w gospodarstwach domowych, którzy ogrzewają się gazem, mogą ubiegać się o refundację podatku VAT opłaconego od zużytego paliwa gazowego.

Refundacja podatku VAT obowiązuje za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz od dnia 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. Można się o nią ubiegać po otrzymaniu i opłaceniu pierwszej faktury za paliwo gazowe.

Refundacji podlega VAT od paliw gazowych tj. gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy ( art.3 pkt 3a ustawy – Prawo energetyczne)
O refundację podatku VAT mogą się ubiegać osoby, które używają paliw gazowych do celów grzewczych i poniosły koszty zakupu tego paliwa. Wnioskodawcą zatem musi być osoba, która faktycznie poniosła koszty wynikające z faktury i zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych.

Należy pamiętać, że gaz musi być wykorzystywany do ogrzewania mieszkania/domu. Nie ma refundacji VAT ceny gazu wykorzystywanego w kuchni (go gotowania) i łazience (do podgrzewania wody).

Prawo do refundacji przysługuje pod warunkiem spełnienia przez gospodarstwo domowe kryterium dochodowego wynoszącego:

 • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Gospodarstwem domowym jednoosobowym jest osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca. Z kolei gospodarstwem wieloosobowym jest osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Dochód weryfikowany jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku.

W przypadku złożenia wniosku o refundację w okresie:

 • od 1 stycznia 2023 do 31 lipca 2023 r. – uwzględnia się średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2021 roku;
 • od 1 sierpnia 2023 do 30 września 2024 r. – uwzględnia się średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2022 roku.

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. – Wpis winien być dokonany do 21 grudnia 2022 r. lub po tym dniu w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji.

Wniosek o refundację składa osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową i jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT.

Do wniosku o refundację podatku VAT należy załączyć:

 • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne,
 • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Wnioski o refundację podatku VAT można składać:

 • do dnia 30 września 2024 r. – w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT,
 • po dniu 30 września 2024 r. – w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliw gazowych, która jest przedmiotem wniosku.

Organem właściwym do złożenia wniosku o refundację podatku VAT dla mieszkańców Miasta Oleśnicy jest Burmistrz Miasta Oleśnica. Z upoważnienia Burmistrza Miasta Oleśnica postępowania w przedmiotowym zakresie prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy.

Wniosek składa się:

 • na piśmie:

Wzór wniosku jest dostępny w poniższej tabeli oraz na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

Złożenie wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej możliwe jest poprzez wysyłkę pisma ogólnego na skrzynkę ePUAP właściwego urzędu, gdzie załącznikiem będzie podpisany elektronicznie plik zawierający wypełniony wniosek o refundację podatku VAT:

 • przy użyciu aplikacji mObywatel:

Pobranie aplikacji mObywatel - Aby złożyć wniosek, należy wybrać opcję Złóż wniosek, a następnie wybrać właściwy wniosek.

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
docx 2023-02-03 Wniosek o wyplate refundacji podatku vat 2023.docx
ilość pobrań: 159
Wniosek o wyplate refundacji podatku vat 2023.docx 58.08KB -
Kategoria: Inne
docx 2024-01-24 Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT 2024r
ilość pobrań: 189
Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT 2024r 51.67KB -

do góry