Fundusze Europejskie
Strona główna/Placówki wsparcia/Świetlica Środowiskowa Bratnia Dłoń

Świetlica Środowiskowa Bratnia Dłoń

Świetlica środowiskowa "Bratnia Dłoń" , przy ul. Bratniej 3, przeznaczona jest dla dzieci w wieku 5-13 lat z terenu Miasta Oleśnicy, w szczególności pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych.

Świetlica działa na rzecz aktywizacji młodego pokolenia, zapobiegając wykluczeniu społecznemu oraz dając możliwość alternatywnego spędzania czasu wolnego. W miejscu tym zapewniona jest opieka wychowawców, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia reedukacyjne z wielu przedmiotów szkolnych, zajęcia sportowe, kulinarne, muzyczne, fotograficzne, dziennikarskie i wiele innych. Uczestnicy uczą się pełnienia ról społecznych oraz odpowiedzialności za działania swoje i innych członków grupy.

Świetlica zapewnia 36 miejsc dla dzieci w wieku 5-13 lat z terenu Miasta Oleśnicy. Obecnie z uwagi na obostrzenia sanitarne, związane z zagrożeniem epidemicznym ogłoszonym na terenie Polski, możliwe jest jednoczesne uczestnictwo 15 dzieci.

Rektutacja prowadzona jest w sposób ciągły. Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie Placówki.

"Bratnia Dłoń"

Godziny otwarcia:

  • Świetlica środowiskowa "Bratnia Dłoń" jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00-18.00
do góry