Fundusze Europejskie
Strona główna/Placówki wsparcia/Mieszkania chronione

Mieszkania chronione

Mieszkania chronione przeznaczone są dla osób starszych lub z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Celem pobytu w mieszkaniu chronionym jest zapewnienie wsparcia, umożliwiającego i przygotowującego do dalszego samodzielnego funkcjonowania w środowisku lokalnym - trening samodzielności. 
Korzystający z tej formy pomocy objęci są usługami opiekuńczymi, pracą socjalną, poradnictwem specjalistycznym, w tym psychologicznym oraz asystenckimi.

W mieszkaniach chronionych oferowanych jest 28 miejsc.

Mieszkania chronione

  • Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny. Informacje dotyczące mieszkań chronionych można otrzymać pod numerem telefonu: +48 535 740 770
do góry