Fundusze Europejskie

Odwołania od decyzji MOPS

Stronom przysługuje prawo odwołania od decyzji administracyjnej w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu.

do góry