Fundusze Europejskie

Realizacja świadczeń

Realizacja świadczeń pieniężnych odbywa się w formie wypłat w Banku Spółdzielczym Rynek-Ratusz w Oleśnicy, w terminach określonych w decyzji lub w formie przekazów pocztowych bądź przelewów na konto osobiste.

do góry