Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 13

e-mail: sekretariat@mopsolesnica.gov.pl
strona www:
http://www.mopsolesnica.gov.pl                                           

Sekretariat                                                            71 721-89-00

Punkt Pierwszego Kontaktu                               71 721-80-40

Dział organizacyjny. Zamówienia publiczne    71 721-89-01

Projekty                                                                 71 721-89-02

Pracownicy socjalni                                             71 721-89-06

                                                                                 71 721-89-12

                                                                                 71 721-89-13

                                                                                 71 721-89-05

Asystenci Rodziny                                                71 721-89-07

Świadczenia Rodzinne                                         71 757-09-31

Świadczenia Wychowawcze  R500+                 71 757-09-32

Fundusz Alimentacyjny. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne 71 757-09-33

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy, ul. Kilińskiego 2

Dział Usług Opiekuńczych                                533-020-650

                                                                               533-960-720

Karta Dużej Rodziny. Stypendia szkolne        535-848-482

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy, Centrum Usług Społecznych, ul. Armii Krajowej 2

Klub Integracji Społecznej                 537-990-690

Dzienny Dom Pobytu „Senior+”       533-515-930

Mieszkania chronione                        535-740-770

 

Świetlica Środowiskowa „Bratnia Dłoń”, ul. Bratnia 3 tel. 530 930 432

Klub młodzieżowy MIKSER, ul. Lwowska 3  tel. 530 930 432

Zmień rozmiar czcionki