Fundusze Europejskie

Asystent Rodziny

Zespół Asystentów Rodziny prowadzi działania, które mają na celu wszechstronną, zindywidualizowaną pomoc rodzinie w przezwyciężenia trudnej sytuacji w jakiej się znalazła. Asystent rodziny towarzyszy i wspiera rodzinę z dziećmi przez pewien czas, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania potomstwa oraz stwarzała im optymalne warunki do prawidłowego rozwoju.

do góry