Fundusze Europejskie
Strona główna/Pomoc społeczna/Formy pomocy/Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest przez Ośrodek:

  1. za osobę, która pobiera zasiłek stały z pomocy społecznej i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
  2. za osobę bezdomną wychodzącą z bezdomności niepodlegającą obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
  3. za osobę bezrobotną, z którą zawarto kontrakt socjalny.

Prawo do opłacania składki przysługuje osobom, które spełniają kryterium dochodowe.

do góry