Fundusze Europejskie
Strona główna/Świadczenia/Oleśnicka Karta Dużej Rodziny

Oleśnicka Karta Dużej Rodziny

Oleśnicka Karta Dużej RodzinyProgram "Oleśnicka Karta Dużej Rodziny" jest adresowany  do rodzin wielodzietnych, w tym zastępczych, zamieszkujących na terenie miasta Oleśnicy.
Rodzin mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

  • w wieku do ukończenia 18. roku życia;
  • w wieku do ukończenia 25. roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;
  • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Podstawowymi celami Programu są:

  1. promowanie modelu rodziny wielodzietnej i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku, jako element polityki społecznej Miasta Oleśnica,
  2. wspieranie rodzin wielodzietnych poprzez zapewnienie im możliwości korzystania na preferencyjnych zasadach z ofert miejskich instytucji i jednostek działających w zakresie kultury, sportu i rekreacji, a także – z ulg i preferencyjnych usług przyznawanych przez przedsiębiorców i inne podmioty,
  3. zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w tych rodzinach.

Realizatorami zadań są:

  1. Urząd Miasta w Oleśnicy,
  2. miejskie jednostki organizacyjne, w tym samorządowe  instytucje kultury, przedszkola,
  3. inne podmioty, które przystąpiły do Programu.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna:Uchwała nr XLIV/343/2014 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 maja 2014 r. , (ze zm. uchwały nr III/11/2014 z dnia 30.12.2014, uchwały nr XVII/134/2016 z dnia 29.01.2016 i uchwały XIV/125/2019 z dnia 29.11.2019) w sprawie Programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Oleśnicka Karta Dużej Rodziny”.

Kategoria: Oleśnicka Karta Dużej Rodziny [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
docx 2020-07-10 Wykaz ulg Oleśnickiej Karty Dużej Rodziny.pdf
ilość pobrań: 3281
Wykaz ulg Oleśnickiej Karty Dużej Rodziny.pdf 811.05KB -
Kategoria: Załóż Oleśnicką KDR [7]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
doc 2022-07-20 Wniosek o wymianę OKDR.doc
ilość pobrań: 161
Wniosek o wymianę OKDR.doc 34KB -
doc 2021-02-17 Wniosek o przedłużenie ważności oleśnickich KDR.doc
ilość pobrań: 210
Wniosek o przedłużenie ważności oleśnickich KDR.doc 33.5KB -
docx 2021-02-17 Klauzula RODO - oleśnicka KDR.docx
ilość pobrań: 260
Klauzula RODO - oleśnicka KDR.docx 15KB -
doc 2020-04-30 Wniosek o Oleśnicką Kartę Dużej Rodziny
ilość pobrań: 749
Wniosek o Oleśnicką Kartę Dużej Rodziny 76.5KB -
pdf 2020-04-30 Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej
ilość pobrań: 601
Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej 82KB zobacz
pdf 2020-04-30 Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
ilość pobrań: 536
Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka 81.37KB zobacz
pdf 2020-04-30 Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej
ilość pobrań: 534
Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej 83.54KB zobacz
Kategoria: Zostań Partnerem [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
doc 2020-04-30 Deklaracja dla partnerów Oleśnickiej KDR
ilość pobrań: 206
Deklaracja dla partnerów Oleśnickiej KDR 30KB -
pdf 2020-04-30 Plakat informacyjny - zostań partnerem
ilość pobrań: 690
Plakat informacyjny - zostań partnerem 0.99MB zobacz
do góry