Fundusze Europejskie
Strona główna/Świadczenia/Świadczenia rodzinne/Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Becikowe

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga, w wysokości 1000,00 zł, na jedno dziecko. Jednorazowa zapomoga przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1922,00 zł.

Zapomoga przysługuje:

  • matce lub ojcu dziecka;
  • opiekunowi prawnemu dziecka;
  • opiekunowi faktycznemu dziecka

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18-go roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka przysługuje, jeśli kobieta pozostawała pod opieką medyczną w trakcie ciąży.

Aby uzyskać prawo do tego świadczenia należy przedstawić zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką lekarską nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Zaświadczenie winno zawierać daty udzielonych świadczeń zdrowotnych w każdym trymestrze ciąży.

Uchwałą Rady Miasta Oleśnicy Nr VIII/87/2019 z dnia 31 maja 2019r. w sprawie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dwojga lub więcej dzieci podczas jednego porodu, jego wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, wprowadzone zostało dla mieszkańców Miasta Oleśnicy jednorazowe świadczenie dla przynajmniej dwojga dzieci żywo urodzonych podczas jednego porodu ,w wysokości 1500,00 zł na każde z dzieci. Świadczenie przyznawane jest jednorazowo bez względu na dochód rodziny, na podstawie wniosku złożonego nie później , niż 6 miesięcy od dnia urodzenia dzieci.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Świadczenia rodzinne
pdf 2020-04-29 Zaświadczenie lekarskie do becikowego
ilość pobrań: 1401
Zaświadczenie lekarskie do becikowego 42.78KB zobacz
do góry