Fundusze Europejskie

Utrata Karty Dużej Rodziny

W przypadku utraty Karty Dużej Rodziny należy złożyć wniosek o wydanie duplikatukarty (taki sam wniosek jak o wydanie karty) dla osoby której karta uległa zniszczeniu/została skradziona/zgubiona i dołączyć do niego oświadczenie do duplikatu oraz potwierdzenie dokonania wpłaty za wydanie duplikatu. Opłata za wydanie duplikatu karty wynosi 9,78 zł (kwota podlega waloryzacji). Wpłat dokonuje się przelewem na konto Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na nr 90 9584 0008 2001 0011 6570 0001

W tytule przelewu należy wpisać: Opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (wpływy z opłat, o których mowa stanowią dochód Państwa).

do góry