Fundusze Europejskie
Strona główna/MOPS/Realizowane projekty/Asystent Rodziny w 2023 r.

Asystent Rodziny w 2023 r.

Flaga i godło RP                   mrpips logo                 logo Oleśnicy

Rządowy program wspierania rodziny Asystent Rodziny w 2023 r. finansowany ze środków Funduszu Pracy na 2023 r. na podstawie art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”Rządowy program wspierania rodziny Asystent Rodziny w 2023 r. finansowany ze środków Funduszu Pracy na 2023 r. na podstawie art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

  • Okres realizacji: 2023-12-22 – 2023-12-31;
  • Całkowita wartość: 67 257,39 zł;
  • Kwota dofinansowania: 53 793,77 zł.

Dla kogo był program?

Program adresowany był do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego, których obowiązkiem jest realizacja zadań z obszaru wsparcia rodziny, w tym również wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. W ramach Programu ze środków finansowych mogły korzystać za pośrednictwem gmin również podmioty niepubliczne, które zgodnie z art.190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizują zadanie pracy z rodziną na zlecenie samorządu.

Co zrobiliśmy?

W ramach Programu dofinansowaliśmy koszty zatrudnienia oraz dodatki do wynagrodzenia 5 asystentów rodziny, zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnicy.

Po co to zrobiliśmy?

Celem Programu była pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2023 r. poz. 1923).

Z jakim efektem?

W ramach realizacji Programu dofinansowano jednorazowe dodatki do wynagrodzeń oraz koszty zatrudnienia 5 asystentów rodziny poniesione za okres listopad i grudzień 2023 r.

do góry