Fundusze Europejskie
Strona główna/MOPS/Realizowane projekty/Utworzenie i funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego (..)

Utworzenie i funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Oleśnicy

logo bw

Projekt pt. „Utworzenie i funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z Oleśnicy”, realizowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Priorytet IX, poddziałanie 9.2.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - ZIT WROF, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • Okres realizacji projektu: 2017-09-01 - 2020-08-31
 • Całkowita wartość projektu: 876 667,45 zł
 • Kwota dofinansowania: 832 667,45 zł
 • Liczba uczestników: 72 osoby

Dla kogo był projekt?

Projekt przeznaczony był dla:

 • dzieci w wieku 5 - 13 lat (uczniowie szkół podstawowych)
 • młodzieży w wieku 14 - 18 lat (uczniowie szkół ponadpodstawowych)

z rodzin doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego (np. z powodu trudności w wychowaniu dzieci, wielodzietności, niepełnosprawności, samotnego wychowywania dzieci, bezrobocia, ubóstwa).

Co zrobiliśmy?

 • Otworzyliśmy Klub młodzieżowy „MIKSER” o powierzchni 120 m2;
 • Doskonaliliśmy zajęcia w Świetlicy środowiskowej „Bratnia Dłoń”.

A w tych miejscach zapewniamy:

 • opiekę i wychowanie;
 • korepetycje z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, fizyki i chemii;
 • kurs komputerowy
 • kurs językowy
 • zajęcia sportowe, muzyczne, fotograficzne, dziennikarskie i kulinarne;
 • zajęcia z umiejętności uczenia się oraz świadomości i ekspresji kulturalnej
 • organizację czasu wolnego i zabawy;
 • zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne lub logopedyczne;
 • indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię.

Po co to zrobiliśmy?

Chcemy, by dzieci i młodzież z rodzin doświadczających wykluczenia społecznego mogły poszerzać horyzonty:

 • rozwijać zainteresowania,
 • odkrywać i realizować swoje pasje,
 • ciekawie spędzać czas w grupie rówieśników,
 • otrzymać pomoc w odrabianiu zadań domowych i nadrobić zaległości w szkole,
 • nauczyć się lub doskonalić znajomość języka obcego,
 • wykorzystywać komputer do tworzenia (animacje filmowe, prezentacje),
 • radzić sobie z emocjami,
 • otrzymać taką pomoc, jakiej potrzebują.

Z jakim efektem?

W projekcie wzięło udział 149 osób, w tym 10 osób z niepełnosprawnościami. 101 osób w momencie rekrutacji znajdowało się w niekorzystnej sytuacji społecznej.

 • wszyscy zostali objęci pracą wychowawczą
 • wszyscy otrzymali profesjonalną pomoc psychologiczno - pedagogiczną
 • wszyscy otrzymali możliwość uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych takich jak np. przedstawienia teatralne, wystawy czy warsztaty rozwijające świadomość i ekspresję kulturalną
 • wszyscy otrzymali możliwość uczestnictwa w warsztatach kulinarnych, zajęciach plastycznych i zajęciach muzycznych
 • wszyscy otrzymali wsparcie towarzyszące: w ramach projektu sfinansowano koszty transportu i wyżywienia związane z udziałem w zajęciach, realizowanych poza Oleśnicą.
 • zrealizowano:
 • 530 godzin socjoterapii dla 111 osób
 • 1291 godzin zajęć reedukacyjnych (język polski, język angielski, matematyka, fizyka, chemia) dla 96 osób
 • 225 godzin warsztatów muzycznych dla 29 osób
 • 370 godzin kursu nauki języka obcego (język angielski, język niemiecki, język hiszpański) dla 69 osób
 • 900 godzin zajęć sportowych dla 93 osób
 • 80 godzin warsztatów fotograficznych dla 28 osób
 • 100 godzin warsztatów dziennikarskich dla 25 osób
 • 120 godzin kursów komputerowych dla 23 osób

 

do góry