Fundusze Europejskie
Strona główna/MOPS/Realizowane projekty/Utworzenie i funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego (..)

Utworzenie i funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Oleśnicy

Projekt pt. „Utworzenie i funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z Oleśnicy”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Priorytet IX, poddziałanie 9.2.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – ZIT WROF, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • Okres realizacji projektu: 2017-09-01 – 2020-06-30
 • Całkowita wartość projektu: 876 667,45 zł
 • Kwota dofinansowania: 832 667,45 zł
 • Liczba uczestników: 72 osoby

Dla kogo jest projekt?

Projekt jest dla:

 • dzieci w wieku 5 – 13 lat (uczniowie szkół podstawowych)
 • młodzieży w wieku 14 – 18 lat (uczniowie szkół ponadpodstawowych)

z rodzin doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego (np. z powodu trudności w wychowaniu dzieci, wielodzietności, niepełnosprawności, samotnego wychowywania dzieci, bezrobocia, ubóstwa).

Co robimy?

 • Otworzyliśmy Klub młodzieżowy „MIKSER” o powierzchni 120 m2;
 • Doskonalimy zajęcia w Świetlicy środowiskowej „Bratnia Dłoń”.

A w tych miejscach zapewniamy:

 • opiekę i wychowanie;
 • korepetycje z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, fizyki i chemii;
 • kurs komputerowy
 • kurs językowy
 • zajęcia sportowe, muzyczne, fotograficzne, dziennikarskie i kulinarne;
 • zajęcia z umiejętności uczenia się oraz świadomości i ekspresji kulturalnej
 • organizację czasu wolnego i zabawy;
 • zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne lub logopedyczne;
 • indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię.

Po co to robimy?

Chcemy, by dzieci i młodzież z rodzin doświadczających wykluczenia społecznego mogły poszerzać horyzonty:

 • rozwijać zainteresowania,
 • odkrywać i realizować swoje pasje,
 • ciekawie spędzać czas w grupie rówieśników,
 • otrzymać pomoc w odrabianiu zadań domowych i nadrobić zaległości w szkole,
 • nauczyć się lub doskonalić znajomość języka obcego,
 • wykorzystywać komputer do tworzenia (animacje filmowe, prezentacje),
 • radzić sobie z emocjami,
 • otrzymać taką pomoc, jakiej potrzebują.

Jak w tym wziąć udział?

Należy zgłosić się do biura projektu:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy
 • ul. Wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica
 • pok. 15; tel.: +48 71 721 89 02
 • e-mail:  

 

do góry