Fundusze Europejskie
Strona główna/MOPS/Realizowane projekty/Reintegracja społeczna

Reintegracja społeczna

olesnica      ministerstwo       flaga

Reintegracja społeczna
Projekt „Reintegracja społeczna” współfinansowany był ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023-2025.

Edycja 2023 

  • Całkowita wartość projektu: 31 809,44 zł
  • Kwota dofinansowania: 28 628,50 zł
  • Okres realizacji projektu: 1.06.2023 r. – 31.12.2023 r.
  • Liczba uczestników: 12

DLA KOGO BYŁ PROJEKT?

Projekt skierowany był do osób znajdujących się w trudnej sytuacji, będących nowymi uczestnikami KIS oraz osób powracających do KIS, w tym osób bezdomnych, uzależnionych od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, chorych psychicznie, długotrwale bezrobotnych, zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, uchodźców, osób z niepełnosprawnością. 

CO ZROBILIŚMY?

Wspieraliśmy i doradzaliśmy zapewniając:

  • spotkania ze specjalistami, w tym m.in. prawnikiem i psychologiem
  • trening umiejętności ekonomicznych
  • trening promujący zdrowie
  • organizację czasu wolnego (m.in. kino, teatr, zajęcia sportowe – bezpłatnie dla uczestników)

PO CO TO ZROBILIŚMY?

Chcemy jeszcze lepiej wspierać mieszkańców Oleśnicy w poszukiwaniu pracy poprzez zwiększenie umiejętności dotyczących kierowania swoim życiem.

Z JAKIM EFEKTEM?

W wyniku realizacji projektu 12 osób zwiększyło poziom indywidualnych umiejętności i kompetencji, gotowość i zdolność do realizowania uprawnień oraz zdolność do uczestniczenia w życiu społecznym poprzez udział w treningu kompetencji i umiejętności społecznych, treningu kompetencji życiowych, treningu umiejętności ekonomicznych, treningu promującego zdrowie, treningu z profilaktyki zachowań ryzykownych oraz poradnictwie prawnym (grupowym i indywidualnym). Wszyscy uczestnicy zostali objęci aktywizacją społeczną polegającą na wsparciu pracownika socjalnego, ustaleniu indywidualnej ścieżki wsparcia oraz uczestnictwie w spotkaniach integracyjnych. Realizacja projektu przyczyniła się do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez włącznie społeczne mieszkańców Oleśnicy, znajdujących się w trudnej sytuacji. Wpłynęło to pozytywnie na ich sytuację życiową, a także na poprawę sytuacji społeczno – gospodarczej Gminy Miasta Oleśnica.

 

Kategoria: Powiązane pliki [5]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Reintegracja społeczna
docx 2023-06-27 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.docx
ilość pobrań: 50
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.docx 240KB -
docx 2023-06-27 Wzór zgoda wizerunek.docx
ilość pobrań: 47
Wzór zgoda wizerunek.docx 235.84KB -
docx 2023-06-27 Wzór oświadczenia - RODO-KIS_RE.docx
ilość pobrań: 52
Wzór oświadczenia - RODO-KIS_RE.docx 235.92KB -
docx 2023-06-27 Wzór oświadczenia - regulamin_projekt.docx
ilość pobrań: 62
Wzór oświadczenia - regulamin_projekt.docx 232.7KB -
docx 2023-06-27 Formularz rekrutacyjny RS.docx
ilość pobrań: 54
Formularz rekrutacyjny RS.docx 234.1KB -
do góry