Fundusze Europejskie
Strona główna/MOPS/Realizowane projekty/Opieka Wytchnieniowa - edycja 2023

Opieka Wytchnieniowa - edycja 2023

Flaga i godło RP                  mrpips logo              logo Oleśnicy

Program Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023

  • Okres realizacji: 2023-03-08 – 2023-12-31
  • Całkowita wartość: 97 920,00 zł
  • Kwota dofinansowania: 97 920,00 zł
  • Liczba miejsc: 12

Dla kogo był projekt?

Uczestnikami Programu mogli zostać opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, którzy: mieszkają na terenie Gminy Miasto Oleśnica; sprawują bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną • w przypadku osób dorosłych do ubiegania się o wsparcie wymagany jest orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;• w przypadku dzieci wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności.

Co zrobiliśmy?

Wsparliśmy w codziennych obowiązkach 11 opiekunów osób z niepełnosprawnością, w tym 6 opiekunów osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 5 opiekunów dzieci z niepełnosprawnością.
Świadczyliśmy usługi opieki wytchnieniowej: w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej (to jest w mieszkaniu lub domu osoby niesamodzielnej); w wymiarze do 4 godzin dziennie, maksymalnie do 240 godzin w ciągu reali-zacji Programu; w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 16.00 do 22.00  oraz soboty i niedziele, w godzinach od 10.00. do 20.00. 
Po co to zrobiliśmy?Realizacja usług opieki wytchnieniowej odciążyła opiekunów w codziennych obowiązkach lub zapewniła czasowe zastępstwo. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponowały czasem, który mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej służyła również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie mogli wykonywać swoich obowiązków. Ważnym aspektem usługi opieki wytchnieniowej było wzmocnienie osobistego potencjału członków rodzin, opiekunów zaangażowanych w sposób stały w codzienne wspomaganie osób niepełnosprawnych oraz ograniczenie wpływu na ich kondycję psychofizyczną wiążących się z tym obciążeń.

Z jakim efektem?

Zrealizowaliśmy łącznie 2018,5 godzin usług opieki wytchnieniowej, w tym 1144,5 godziny na rzecz 6 opiekunów osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 874 godziny na rzecz 5 opiekunów dzieci z niepełnosprawnością. Realizacja Programu pozwoliła wzmocnić dotychczasowy system wsparcia osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Kategoria: Powiązane pliki [3]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
docx 2023-03-27 Regulamin Programu Opieka Wytchnieniowa - edycja 2023.docx
ilość pobrań: 105
Regulamin Programu Opieka Wytchnieniowa - edycja 2023.docx 58.43KB -
doc 2023-03-27 Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach realizacji Programu Opieka Wytchnieniowa - edycja 2023.doc
ilość pobrań: 93
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach realizacji Programu Opieka Wytchnieniowa - edycja 2023.doc 199.5KB -
doc 2023-03-27 Dokumenty rekrutacyjne - Opieka Wytchnieniowa edycja 2023.doc
ilość pobrań: 98
Dokumenty rekrutacyjne - Opieka Wytchnieniowa edycja 2023.doc 178.5KB -
do góry