Fundusze Europejskie
Strona główna/MOPS/Realizowane projekty/Utworzenie i funkcjonowanie 9 mieszkań chronionych

Utworzenie i funkcjonowanie 9 mieszkań chronionych

logo           godło RP

Projekt pt. „Utworzenie i funkcjonowanie 9 mieszkań chronionych w Oleśnicy” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Priorytet IX, poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - konkursy horyzontalne, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • Całkowita wartość projektu: 2 457 558,05 zł
 • Kwota dofinansowania: 2 330 982,72 zł
 • Okres realizacji projektu: 2018-10-01 - 2021-09-30
 • Liczba uczestników: 28

Dla kogo jest projekt?

Projekt jest dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

 • osób w podeszłym wieku (w pierwszej kolejności do projektu zostaną przyjęte osoby w niekorzystnej sytuacji życiowej, zdrowotnej i materialnej)
 • osób niepełnosprawnych (w pierwszej kolejności osoby z niepełnosprawnością intelektualną, o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną)

W ramach projektu:

Otworzyliśmy 9 mieszkań chronionych, o powierzchni średnio 50 m2, w tym:

 • 8 mieszkań 3-osobowych
 • 1 mieszkanie 4-osobowe

Jest tam:

 • opieka nad osobami niesamodzielnymi
 • asystent dla osoby niepełnosprawnej
 • fizjoterapia
 • terapia zajęciowa
 • trening samodzielności
 • praca socjalna
 • poradnictwo specjalistyczne
 • możliwość transportu (np. do lekarza)

Po co to robimy?

Chcemy poprawić sytuację osób starszych i niepełnosprawnych poprzez:

 • poprawę ich stanu psychicznego i fizycznego
 • umożliwienie samodzielnego i niezależnego funkcjonowania
 • poprawę jakości życia

Jak w tym wziąć udział?

Należy zgłosić się do biura projektu:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy
 • ul. Wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica
 • pok. 15; tel.: +48 71 721 89 02
 • e-mail:  
do góry