Fundusze Europejskie
Strona główna/MOPS/Realizowane projekty/Wdrożenie nowego modelu organizacyjnego w Miejskim (..)

Wdrożenie nowego modelu organizacyjnego w Miejskim Ośrodku w Oleśnicy – reorganizacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

power

Projekt pt. „Wdrożenie nowych rozwiązań organizacyjnych w MOPS w Oleśnicy” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

  • Okres realizacji projektu: 2018-03-01 - 2019-09-30
  • Całkowita wartość projektu: 395 000,00 zł;
  • Kwota dofinansowania: 395 000,00 zł;

Dla kogo był projekt?

Projekt zrealizowany został dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Co zrobiliśmy?

Zmieniliśmy organizację pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej: oddzieliliśmy zadania administracyjne oraz wykonywanej pracy socjalnej oraz świadczenia usług socjalnych.

Po co to zrobiliśmy?

Dzięki wprowadzonym zmianom poprawiliśmy jakość, skuteczność oraz efektywność pomocy społecznej świadczonej na rzecz mieszkańców gminy miejskiej Oleśnica.

 

 

do góry